Chris Poole

Email: info@voldsforebyggelse.nu
Telefon: 3051 9777

Gå til kontakt formular

 

Kontakt

 

Boganmeldelser

Læs hvad andre har skrevet om bogen Undgå Vold og Voldtægt - håndbog for kvinder i psykiske selvforsvarFra bogens forord:

Konsulent Anne Marie Skovsgaard,
Det Kriminalpræventive Råd

"Det kan synes uretfærdigt og deprimerende at verden ikke udelukkende er god og tryg og at ikke alle vore medmennesker vil os det bedste. Men for at undgå en så traumatisk oplevelse som en voldtægt, er det nødvendigt at beskytte sig, ved for eksempel at lære at aflæse en psykisk optakt og handle derefter.

Vore grænser er meget forskellige og tænker vi os om en ekstra gang, har de fleste af os alligevel oplevet at egne grænser er blevet overtrådt. Det kan være i forhold til seksuel chikane, men det kan også være i almindelig social omgang på uddannelse, arbejde eller i forhold til familie, venner og bekendte. Chris Pooles teori og praksis kan således ses i et større perspektiv - at øge eget selvværd i forbindelse med mange af livets forhold…En håndbog i at vokse og få det bedre som menneske!"Randi Theil Nielsen

Sekretariatsleder
Kvinderådet

"Vi finder det vigtigt, at erfaringer med bekæmpelse af vold mod kvinder fastholdes og formidles, ikke mindst det aspekt, der drejer sig om, hvordan vold mod kvinder kan forebygges.

"Det er heldigvis lykkedes at få sat offentligt fokus på problemet vold mod kvinder, bl.a. er det kommet til udtryk i regeringens handlingsplan mod vold mod kvinder. Vi tror, din bog vil kunne give værdifulde bidrag til en fortsat konkretisering og perspektivering af, hvordan vold mod kvinder kan bekæmpes i praksis."Kenneth Reinicke, Ph.D

Projketleder, Videnscenter for Ligestilling

"Jeg finder det af stor betydning at oplyse om de psykiske redskaber der kan forhindre kvinder i at blive udsat for vold. I mit arbejde som mandeforsker og projektleder på Videnscenter for Ligestilling har jeg tit tænkt på, at der faktisk manglede en sådan bog i debatten om vold imod kvinder. Der er en tendens til at der fokuseres for lidt på det forebyggende og præventive arbejde."Anne Mau

Sekretariatsleder
LOKK – Landsorganisation for Krisecentre i Danmark

"Chris Pooles bog om Feministisk Selvforsvar kan varmt anbefales til alle kvinder. Når nyeste internationale undersøgelser viser, at hver femte voksne kvinde på et eller andet tidspunkt af sit liv vil møde vold fra sin nærmeste omgangskreds, vil alle seriøse bidrag til at forebygge volden være velkomne.

"Chris Pooles udgangspunkt er profeministisk og bogen placerer dermed ansvaret for mænds vold mod kvinder hvor det retteligt hører hjemme, nemlig hos voldsudøveren. Og samtidig giver bogen - uden at foregive at have endegyldige, skråsikre patentløsninger - nogle meget anvendelige og konkrete eksempler på, hvordan kvinder ikke nødvendigvis behøver at lande i offerrollen, men i mange tilfælde aktivt selv kan handle for at forebygge og undgå volden. Det er mit håb, at rigtig mange kvinder vil få glæde af bogen."Karin Helweg-Larsen

FORUM, den 19.december 2002

"Vold mod kvinder kan forebygges af kvinder selv, mener forfatteren Chris Poole. I sin nye håndbog om psykisk selvforsvar gennemgår hun en række teknikker, som alle kvinder angiveligt kan lære. Og så tager hun livet af diverse myter ­ for eksempel den om at voldsmænd lurer på kvinderne i mørke, øde gader...

"Vold mod kvinder er, som Chris Poole også fremhæver i sin bog, oftest et udtryk for mænds ønske om at have magt over kvinders krop og liv.

"Det er denne magtudøvelse og undertrykkelse, som kan begrænses, såfremt kvinder er mere bevidste om den psykiske optakt til volden. Nøglebegrebet i feministisk selvforsvar er psykiske teknikker til forebyggelse af vold. I bogen gennemgås syv elementer eller redskaber, der kan nedbryde angst og passivitet i en truende situation: først og fremmest en positiv selvfølelse, dernæst udstråling, opmærksomhed, erkendelse, stillingtagen, handling og at skabe fysisk afstand til den potentielt voldelige person. Ud fra en række eksempler og citater fra kvinder, der fulgte de tidligere kurser i feministisk selvforsvar, gennemgås de syv elementer i teknikken.

"Det er alt sammen meget overbevisende. Der kan ikke være nogen tvivl om, at kvinder med høj grad af selvfølelse - og som udstråler sikkerhed, som er opmærksomme på mod/medpartens reaktioner, som intuitivt fornemmer, hvornår en situation kan blive farlig, som formår effektivt at tage stilling til en sådan situation og handle derefter, blandt andet ved at bringe sig i fysisk afstand fra den voldelige person ­ kun sjældent eller aldrig vil opleve overgreb.

"Ud fra mine egne erfaringer som retsmediciner er det således også ofte mangel på disse elementer, der har bidraget til, at en situation udviklede sig til et fysisk eller seksuelt overgreb."
Helle Hellmann
Politiken den 23. november 2002

Vær beredt - og tag natten tilbage
Mange kvinder lever i angst for overfald. Ny bog opbygger det psykiske beredskab.

"Håndbogen handler ikke om fysisk selvforsvar, men om psykisk beredskab, der vil forhindre, at man kommer i situationer, hvor man skal gribe til vold, og hvor man som kvinde er alt for udsat for at tabe. Bogen har flere øvelser og gode råd om at få opbygget sin selvtillid og lære at sige fra i situationer, som man dybest set ikke bryder sig om.

"...Bogen kan anbefales alle, også de, som ikke tror, de får brug for den. Til 159 kr.[gl pris, red.] er den fundet for de penge."
Modkraft.dk
November 2002

"Det taler absolut til bogens fordel, at fokus er lagt på det psykiske frem for det fysiske. Fysiske øvelser er svære at anskueliggøre på skrift - de skal læres i praksis - hvorimod den psykiske del er både overset og undervurderet.

"Kapitlerne indeholder gode assertions-teknikker, (at være assertiv er kunsten at hævde og gøre opmærksom på sig selv og sine behov på en fornuftig måde), overskuelige øvelser og forklarende case-stories.
Men bogens absolutte force er den gennemgående positive tone, der virker inspirerende uden at være over-pædagoisk , hvilket gør bogen oplagt til undervisningsbrug, også for en lidt yngre målgruppe."Panbladet
December 2002

"Som fagperson, der i mange år har lavet behandling for voldramte kvinder og terapi med klienter og grupper, der arbejder på at stå ved egne behov og forsvare egne grænser, falder bogen som en inspirerende appelsin i min turban. Bogen er fyldt med relevante øvelser og teknikker til at stryrke vores psykiske forsvar. Noget vi alle kan have brug for mere af - også mændene."