Chris Poole

Email: info@voldsforebyggelse.nu
Telefon: 3051 9777

Gå til kontakt formular

 

Kontakt

 

Psykisk selvforsvar for kvinder - nedsæt din risiko for krænkelser og vold

psykiskforside.png

Her er en håndbog, der styrker kvinders modstandskraft mod de former for overgreb og vold, kvinder oftest er udsat for: seksuelle overgreb, partnervold og stalking.

Bogen præsenterer en effektiv tretrins-raket af viden, konkrete redskaber og øvelser i at udvikle det mod og den positive selvfølelse, der er fundamentet for at bruge viden og redskaber i praksis.

Bogens kernebudskab er, at kvinder kan tage hånd om deres personlige sikkerhed ved at lære at benytte en række konkrete redskaber og teknikker, som er meget andet end fysisk selvforsvar.

De beskrevne handlemåder og teknikker, som er understøttet af en række undersøgelser, styrker kvinder generelt i deres tro på sig selv og kan dermed bidrage til at forhøje livskvaliteten i hverdagen.

App'en tilknyttet bogen

Bogen lanceres sammen med en app, som supplerer og arbejder sammen med bogen. App'en kan hentes gratis, når man køber bogen. Så med en smartphone eller tablet, har man bogens vigtigste værktøj altid ved hånden.

App’en er også udstyret med en funktion, der giver hurtig adgang til oplysninger om de geografiske nærmeste organisationer, der tilbyder støtte og hjælp i tilfælde af overgreb. Hvis der er indbygget GPS, kan app’en automatisk finde kontaktoplysninger om relevante organisationer, i nærheden af, hvor man befinder sig. Uden GPS, kan disse informationer findes gennem forskellige registre i app’en, uanset hvor man er i Danmark eller på rejse i Europa.

Bogen og app'en henvender sig til alle kvinder i aldren 18 år og opefter og skal helst læses, inden man har været udsat for vold. Indholdet er relevant for kvinder, der ikke er bange, men gerne vil vide, hvad de kan gøre, hvis de kommer ud for en ubehagelig eller farlig situation. Bogen er også for de kvinder, der er angste for vold generelt eller i nogle specifikke situationer.

Den kan også bruges af kvinder, der har været udsat for vold. Det kan på det rigtige tidspunkt være en hjælp til bearbejdning af oplevelsen at få anvist konkrete handlinger, der kan mindske muligheden for en gentagelse af volden.

Psykisk selvforsvar for kvinder kan købes online her. Og nu også som e-bog!
Læs anmeldelsen i Magasinet Danner: http://www.danner.dk/2013/03/07/selvvaerd-er-et-vigtigt-forsvar/