Chris Poole

Email: info@voldsforebyggelse.nu
Telefon: 3051 9777

Gå til kontakt formular

 

Kontakt

 

Kurser

Introduktion til psykisk selvforsvar for kvinder 18 år og opefter:

Chris Poole holder workshops for kvinder i psykisk selvforsvar, hvor der arbejdes med metoder til at sætte grænser, udvikle din udstråling og få gennemslagskraft – med fokus på forebyggelse af vold og voldtægt.
Workshoppen tager udgangspunkt i de former for vold, som kvinder frygter mest, og oftest er udsatte for: seksuel chikane, voldtægt, stalking og vold i parforhold – det vil sige vold, der eskalerer fra psykisk vold og trusler til fysiske overfald.

De teknikker deltagerne møder på workshoppen er ikke blot værdifulde at kende i optakter til ubehagelige eller farlige situationer, men i mange forskellige aspekter af hverdagslivet, til jobsamtaler og eksamener eller i situationer, der kalder på håndtering af konflikter – og helt overordnet når man har lyst til og brug for at sige fra. Teknikkerne giver kvinder en stærk tro på sig selv og bidrager dermed til at forhøje livskvaliteten. Workshoppen henvender sig både til kvinder, der er angste for vold og kvinder, der aldrig har skænket det en tanke at være bange for en farlig situation.

Se i "Kalender" hvor og hvornår den næste workshop er eller bliv skrevet op til det næste kursus i København ved at udfylde og sende kontaktformularen.
Det er også muligt at bestille en workshop for grupper af kvinder andre steder i landet.

Forebyggelse og håndtering af vold på arbejdspladser

Chris Poole kan bestilles til at holde kurser for forskellige faggrupper i voldsforebyggende teknikker for medarbejdere der oplever trusler og vold på arbejde.

"Jeg oplevede en rigtig god interesse fra deltagerne. Jeg følte virkelig det flyttede dem og satte nogle tanker i gang. Jeg synes det var rigtig godt med veksling mellem statistik og erfaringer fra virkeligheden. Jeg synes også vores lille gruppeprojekt var godt og gav alle en mulighed for at sætte nogle ord på deres egne oplevelser og følelser! Tak for din indsats.", tillidsrepræsentant og lægesekretær på Sygehus Syd, Nykøbing F.

Tryghed og sikkerhed for seniorer

En tre-timers workshop i psykiske teknikker der forebygger utryghed i hverdagen for ældre.

”Det var en meget veltilrettelagt eftermiddag og alle deltagere følte sig godt
informeret og udstyret med værktøjer til brug i hverdagen fremover.” Ulla Hedemann,
formand for Ældre i Bevægelse, Vesterbro.

Konflikthåndtering for frivillige og ansatte i kvindekrisecentre

Kursets formål er at give deltagerne kompetencer og metoder til bedre at kunne forebygge og håndtere de konflikter, der kan opstå i deres arbejde på krisecentre.