Chris Poole

Email: info@voldsforebyggelse.nu
Telefon: 3051 9777

Gå til kontakt formular

 

Kontakt

 

Hvor kan man få hjælp?

www.voldtaegt.dk, oplysning om voldtægt til ofre og andre med interesse for emnet. Også kontaktoplysninger for alle voldtægtscentre.

LOKK, Landsorganisation af kvindekrisecentre i Danmark, oplysninger og statistikker om krisecentre i Danmark, sekretariat, tlf: 32 95 90 19, www.lokk.dk

Lev Uden Vold, viden, konkrete tilbud til voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvere, mm. www.levudenvold.dk

Dannerhuset, kvindekrisecenter, Nansensgade 1, 1366 Kbh. K, tlf: 33 13 36 49, www.dannerhuset.dk, også rådgivning og brevkasse.

‘Sig det til nogen’ et gratis rådgivningsforløb for kvinder og pårørende til kvinder, der lever med psykisk vold, fysisk vold eller andre former for vold i nære relationer. https://sigdettilnogen.dk/

Mødrehjælpen, tilbud rådgivning og deltagelse i et gruppeforløb sammen med andre voldsramte kvinder, hjælp til børn, også, 33 45 86 40, www.moedrehjaelpen.dk

Joan Søstrene, gratis og anonym rådgivning til kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og seksuel chikane. Rådgiver om psykologiske, sociale og juridiske aspekter og har selvhjælpsgrupper om voldtægt og incest. tlf: 33 14 74 84. www.joan-soestrene.dk

Dansk Stalking Center,.www.danskstalkingcenter.dk, tlf. 60 56 73 74

Exit CIRKLEN, samtalegrupper for unge piger og kvinder og unge drenge og mænd, som er udsat for psykisk vold og negativ social kontrol. Tlf: 51 70 03 93, www.exitcirklen.dk

StopChikane, råd og vejledning til voksne, der er eller har været udsat for digitale krænkelser, tlf 28 83 40 70, stopchikane.nu

Søstre mod vold og kontrol, tilbyder hjælp og rådgivning til kvinder der har været udsat for krænkelser og vold. https://soestremodvoldogkontrol.dk/

Center for magtanalyse, viden, støtte og netværksgrupper for ofre for vold, centerformagtanalyse.dk

For børn & unge og deres pårørende

Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om kærestevold: www.forvildmeddig.dk

voldsomkaerlighed.dk, telefon og netbaseret rådgivning til unge mellem 16-24 år der har oplevet kærestevold, tlf. 35301717

Børns Vilkår, hjælp til børn i voldsramte familie, telefonrådgivning, www.bornsvilkaar.dk, 35555559

Bryd tavsheden. om børnevold og kærestevoldhttps://brydtavsheden.dk/

RED Rådgivning, anonym rådgivning for unge og forældre om æresrelaterede konflikter og ekstrem social kontrol,70 27 67 66

SletDet!, Red Barnets hjemmeside med råd og hjælp til børn og unge om onlinelivet. Tlf. 2927010, redbarnet.dk/sletdet

Især for voldsudøveren og mænd udsat for vold

Dialog mod vold, behandlingstilbud til voldelige mænd og kvinder og deres familier, www.dialogmodvold.dk, har også en brevkasse

Lev Uden Vold – Slip volden,  rådgivning for voksne mænd og kvinder, der har udøvet vold i nære relationer, send en mail til l samtale@levudenvold.dk  eller se mere her.

www.mandecentre.dk, find kontakt oplysninger på mandekrise centre i Horsens, Fredericia, Odense, København og Århus

Gode råd om sikring af hjemmet:

www.stopindbrud.dk