Chris Poole

Email: info@voldsforebyggelse.nu
Telefon: 3051 9777

Gå til kontakt formular

 

Kontakt

 

7 elementer der forebygger vold i en psykisk optakt

7elementer.png
Figuren her viser hvordan de 7 elementer der forebygger vold i en psykisk optakt arbejder sammen.

1. Positiv selvfølelse

Selvværd og tillid til egne handlinger er en primære byggesten i alle kurser. Det har vist sig, at selvtillid kan redde liv i truende, voldelige situationer, ligesom det også er den, der skaber forudsætninger for en tilfredsstillende tilværelse i al almindelighed. Alle vores handlinger skal bunde i en følelse af, at vi holder af os selv, i en viden om vores ret til at give udtryk for vores følelser og ønsker og i en erkendelse af, at vi er værd at forsvare. En positiv selvopfattelse er ikke noget, du bare har eller ikke har - den kan opbygges og skal vedligeholdes.

2. Udstråling

Undersøgelser har vist, at kvinder, som gennem deres kropssprog udstråler selvværd, selvsikkerhed og mod, sjældent bliver udsat for vold. Vi kan lære at føle og udstråle, at vi kan og vil handle aktivt i enhver situation.

3. Opmærksomhed

Det gælder om at være ”til stede" i det, der sker, registrere mennesker, omgivelser og stemninger. Opmærksomhed skal rettes mod såvel de positive som de negative aspekter af en situation, omfatte hele spektret fra ting, vi holder af og dejlige mennesker til grimme ting og folk, vi ikke føler os trygge ved. I forvejen lægger vi ubevidst mærke til en masse, når vi går på gaden eller er til et selskab. Den opmærksomhed skal blot udbygges til at være en helt naturlig del af vores færden hjemme, på gaden - kort sagt overalt.

4. Mærk efter

Intuition er et meget fint redskab. Jo mere vi lytter til den, jo lettere er det at følge den. Der er mange fordele ved at lære at mærke efter og handle intuitivt både til hverdag og i voldelige situationer. Intuitionen er en kilde til vigtige informationer, der kan give bedre livskvalitet.

5. Tag stilling

Kan jeg lide det der sker, eller kan jeg ikke lide det? Vi skal turde foretage vores egen personlige vurdering af den situation, vi befinder os i nu. Og stole på vores ret til at følge den vurdering, uanset hvad andre mener om situationen.

6. Handling

Det er vigtigt at give tydeligt og direkte udtryk for, hvad man har lyst til, og hvad man ikke har lyst til. Vi skal kende og sætte vores grænser. Du kan give udtryk for dine meninger på mange måder: med mimik, kropsholdning og ord. Afvisninger kan spænde fra et mildt og venligt : “Det har jeg ikke lyst til”, til det mere bestemte: “Det her vil jeg ikke finde mig i!”. Hvordan vi handler, er helt afhængigt af den enkeltes følelser og ønsker. Der kan ikke opstilles regler, der gælder for alle i samme situation. En amerikansk undersøgelse, hvor man sammenlignede kvinder, der var blevet voldtaget, og kvinder, der havde klaret sig ud af et overfald, viser, at hvis kvinden i den psykiske optakt var bestemt, vred eller afvisende, blev voldtægten oftest ikke gennemført. Hvis hun reagerede med angst, passivitet eller lammelse, var risikoen for, at voldtægten blev fuldbyrdet, større. I tillæg er det de kvinder, der kender og giver udtryk for deres ønsker og behov, der opnår de bedste stillinger og hurtigere avancerer i erhvervslivet.

7. Skab afstand

Den måske vigtigste element er at skabe afstand, psykisk såvel som fysisk, og man kan godt sige, at de 6 tidligere omtalte voldsforebyggende elementer også indgår i at kunne skabe afstand. Afstand er noget af det vigtigste, for hvis du har afstand til en angriber, kan han ikke øve fysisk vold mod dig.